Tehnička podrška

Jedna od najvažnijih stvari koju treba imati u vidu prilikom izbora poslovnog softvera je tehnička podrška. Kvalitetna podrška podrazumeva da korisnik ima na raspolaganju stručna lica koja mogu da pruže odgovore na sva pitanja i koja imaju dovoljno iskustva i znanja da u najkraćem roku otklone nedoumice sa kojima ćete se možda suočiti u radu.

MyLogic tehnička podrška podrazumeva:

Neograničene konsultacije vezane za funkcionisanje programa koje se obavljaju u toku radnog vremena putem maila: PODRSKA

Pravo na "pomoć na daljinu" koja se obavlja pomoću programa koji omogućavaju pristup računarima na daljinu (remote desktop control)

Pravo na nove verzije programa ukoliko dođe do promena Zakona vezanih za delatnost korisnika.

Tehničkom podrškom nije obuhvaćeno sledeće:

Dorada ili izmena programa po zahtevu kupca (više o izradi programa po zahtevu kupca možete videti ovde)

Izlazak na teren (naplaćuje se po važećem cenovniku)

Otklanjanje hardverskih kvarova (kvarovi na računaru, fiskalnoj kasi i dr.)

Otklanjanje grešaka koje su nastale u slučaju da neovlašćeno lice obriše ili izmeni delove programa (ili baze podataka) koji su ključni za funkcionisanje programa (naplaćuje se po važećem cenovniku za programer/sat)

Otklanjanje grešaka izazvanih neispravnim funkcionisanjem operativnog sistema, grešaka izazvanih neispravnim funkcionisanjem računarske mreže, grešaka izazvanih delovanjem virusa ili drugog malicioznog softvera (naplaćuje se po važećem cenovniku za programer/sat).

Radno vreme tehničke podrške je radnim danima od 09h-17h. Tehnička podrška van radnog vremena se naplaćuje po važećem cenovniku.

Za slučaj da Vam je potrebna hitna, prioritetna ili intervencija van radnog vremena:

Pošaljite mail : HITNO ili PRIORITET

Cenovnik tehničke podrške za hitne, prioritetne i intervencije van radnog vremena možete videti ovde