VetPro - program za veterinarske ambulante

Brz, pouzdan, jednostavan za upotrebu. Razvijen u saradnji sa veterinarima, skrojen po potrebama svakodnevnog poslovanja savremene veterinarske ambulante.

Osnovne opcije u programu:

Evidencija komitenata sa elektronskim kartonom životinja (broj životinja po komitentu nije ograničen)

Pregled protokola veterinarske ambulante (po datumu, komitentu, životinji, dijagnozi, intervenciji i sl.)

Pregled životinja (po imenu, vrsti, rasi, čipu, vlasniku i sl.)

Mogućnost da se uz izabranu životinju vežu RTG snimci i karton veštačke oplodnje

Izdavanje raznih vrsta izveštaja i uverenja ambulante (uverenje o zdravstvenom stanju, izveštaj o kliničkom pregledu, izveštaj dermatološke konsultacije, saglasnost klijenta za sprovođenje određene procedure ili intervencije, izjava za neprihvatanje patoanatomske sekcije i sl.)

Vođenje zaliha za vrste materijala koje korisnik programskog paketa izabere (na primer, možete da vodite zalihe lekova i terapijske hrane ali ne vodite zalihe kozmetike - korisnik se sam opredeljuje za koju grupu materijala želi da vodi zalihe uz pomoć samo jednog "klika" u programu)

Uvek ažurno stanje dugovanja klijenata prema Vašoj ambulanti

Evidencija i pretraživanje uplata klijenata

Pregled realizacije ambulante i to: pregledi realizacije po zaposlenim veterinarima, pregled utrošenog materijala i pruženih usluga i sl.

Automatsko formiranje e-mail obaveštenja kljijentima za dolazak na neku od zakazanih intervencija (revakcinacija, dehelmintizacija, tretman ektoparazita)

Kreiranje cirkularnih e-mail obaveštenja klijentima (promena radnog vremena, akcijske cene, slanje kataloga i sl.)

Slanje e-mail poruke komitentima pojedinačno

Iz programa omogućen pristup sajtovima : VetUp, Narodna Banka Srbije (kursna lista), Agencija za privredne registre (za proveru potencijalnih klijenata u kategoriji "pravna lica")

Štampa izveštaja na blanko memorandumu ambulante

Štampa recepta

Štampa cenovnika usluga

Računi za veterinarske usluge (sa prikazom utrošenog materijala ili bez)

Zbirni računi za veterinarske usluge

Štampa cenovnika materijala

Predračuni za veterinarske usluge

Višekorisnički rad (uz mogućnost da se za svakog korisnika odredi nivo dozvola za pristup određenim delovima programa; na primer vet. tehničari nemaju pristup finansijskim izveštajima, nemaju mogućnost brisanja i sl. - u zavisnosti od dogovora sa korisnikom)

Rad u mrežnom okruženju: pristup programu sa više računara koji su u lokalnoj mreži

Pristup programu sa bilo koje lokacije koja ima pristup internetu (odlično rešenje za rad na terenu)

GALERIJA