MyBackup - program za izradu rezervnih kopija podataka

Bekap (eng. backup) podrazumeva kreiranje sigurnosne kopije podataka koja se čuva odvojeno od originala. Ukoliko Vam stvaranje sigurnosne kopije već nije sastavni deo rutine, možda ćete se zapitati šta bekap poslovnih podataka znači za Vaše preduzeće.

Problem sa prevencijom je što niko ne razume važnost iste dok ne dođe u poziciju da se kaje. Tada je po pravilu kasno. U idealnom svetu, učili bismo na greškama drugih, ali mi to ne radimo.

Nije pitanje da li će vaš hard disk jednom prestati da radi, već kada će se to desiti.

Veoma često preduzeća nemaju pouzdane alate za zaštitu od gubitka svojih podataka. Kod donosilaca odluka ne postoji dovoljan nivo svesti o posledicama koje po njihovo poslovanje može imati gubitak poslovnih podataka

Ovo je posebno opasno u kompanijama koje su automatizovale poslovne procese – za njih gubitak podataka predstavlja nenadoknadivu štetu. Zapravo, tačnije je reći da je gubitak poslovnih podataka nenadoknadiva šteta za sve kompanije, jer su svi vitalni procesi u svim ozbiljnim kompanijama, bez obzira na njihovu veličinu, u velikoj meri automatizovani.

Nijedna kompanija ne sme sebi dozvoliti da vodi poslovanje bez bekapa. Na žalost, svedoci smo situacije da veliki broj kompanija i dalje ne poseduje nikakvo rešenje za bekap, a značajan broj njih koristi rešenja koja su polovična, neadekvatna i mimo svih standarda. Sudbina onih koji nemaju nikakav bekap je izvesna: ukoliko izgube poslovne podatke, neće moći da se oporave.

Šteta usled potpunog gubitka hardverske opreme nikada ne može biti toliko velika kao šteta zbog nepovratno izgubljenih poslovnih podataka. Statistika je neumoljiva a statistika nam govori da na svetskom nivou gotovo 60% svih kompanija koje izgube poslovne podatke u roku od 3 meseca bankrotira!

Oni koji koriste polovična rešenja najčešće nemaju napravljen projekat bekapa, kao ni operativni plan, plan testiranja i simulacije oporavka poslovnih podataka. Polovična rešenja, veoma često podrazumevaju bekap na istom uređaju na kome se nalaze i izvorni podaci.

MyBackup funkcioniše nezavisno od ostalih MyLogic poslovnih programa, po principu izrade sigurnosne kopije baze podataka koju kasnije možete sačuvati na bilo kojem mediju ili lokaciji.

Osim kopija na fizičkim diskovima, postoje brojni besplatni cloud servisi koje možete iskoristiti. Cloud predstavlja tehnologiju koja vam omogućava da svoje podatke čuvate na nekom udaljenom računaru – serveru, kome preko Interneta možete pristupiti u bilo kom trenutku, sa bilo kog uređaja. Vaš nalog je zaštićen šifrom, podaci su bezbedni i lako dostupni.

U slučaju da je potrebno, MyLogic tehnička podrška će za veoma kratko vreme “vratiti” podatke sa poslednje kopije koju ste sačuvali.

Svesni značaja čuvanja podataka, odlučili smo da MyBackup ponudimo korisnicima po simboličnoj ceni iako je njegova vrednost u određenim situacijama neprocenljiva.