MyProizvodnja - program za proizvođače

Program MyProizvodnja je namenjen preduzećima kojima je proizvodnja primarna delatnost. Omogućava vođenje precizne evidencije o recepturama, repromaterijalima i gotovim proizvodima.

Korisnik u svakom momentu ima na raspolaganju sledeće podatke:

Osnovni podaci ( artikli, grupe artikala, jedinice mere, recepture, komitenti, mesta, poreske stope, podaci o preduzeću, podaci o objektima )

Početni podaci ( početno stanje ariklala, početno stanje komitenata, cenovnici )

Repromaterijal ( kalkulacije, povrat robe dobavljačui, izdatnice )

Gotovi proizvodi ( radni nalozi proizvoda, predatnice )

Izlazi ( izlazni računi, avansni računi, predračuni, povrat robe od kupca )

Ostali dokumenti ( interne otpremnice, popisne liste )

Lager liste

Program za proizvodnju funkcioniše po sistemu server/klijent što znači da su svi podaci centralizovani na jedno mesto čime je pojednostavljen rad i postavljena osnova za efikasno izveštavanje i analizu.

Omogućen je pristup podacima sa udaljene lokacije.

Omogućeno je ograničavanje pristupa određenim delovima programa za unapred definisane grupe korisnika

Program podržava rad sa više magacina, može da se koristi samostalno ili zajedno sa programom za maloprodaju, veleprodaju i finansije.