Cenovnik

Plaćanje se vrši virmanski na osnovu predračuna preduzeća MyLogic u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, ili doznakom na devizni račun preduzeća MyLogic za kupce iz inostranstva.

U cenu programa nije uključena licenca za korišćenje Windows operativnog sistema koji je neophodan za rad programa, a koju je kupac dužan da obezbedi.

CENOVNIK POJEDINAČNIH LICENCI

MyVetPro

300 €

 • licenca za svaki naredni računar u lokalnoj mreži: 50€
 • licenca za svaki naredni računar sa udaljene lokacije: 100€
 • tehnička podrška na mesečnom nivou: 20€
 • tehnička podrška za 6 meseci: 100 €
 • tehnička podrška za 12 meseci: 180 €
 • tehnička podrška se obavezno plaća na mesečnom nivou u prvoj godini korišćenja programa, nakon toga korisnik bira dinamiku plaćanja
 • cenovnik tehničke podrške
 • pošaljite mi ponudu
MyKomercijala

200 €

 • licenca za svaki naredni računar u lokalnoj mreži: 50€
 • licenca za svaki naredni računar sa udaljene lokacije: 100€
 • tehnička podrška na mesečnom nivou: 10€
 • tehnička podrška za 6 meseci: 50 €
 • tehnička podrška za 12 meseci: 90 €
 • tehnička podrška se obavezno plaća na mesečnom nivou u prvoj godini korišćenja programa, nakon toga korisnik bira dinamiku plaćanja
 • cenovnik tehničke podrške
 • pošaljite mi ponudu
MyMaloprodaja

200 €

 • licenca za svaki naredni računar u lokalnoj mreži: 50€
 • licenca za svaki naredni računar sa udaljene lokacije: 100€
 • tehnička podrška na mesečnom nivou: 10€
 • tehnička podrška za 6 meseci: 50 €
 • tehnička podrška za 12 meseci: 90 €
 • tehnička podrška se obavezno plaća na mesečnom nivou u prvoj godini korišćenja programa, nakon toga korisnik bira dinamiku plaćanja
 • cenovnik tehničke podrške
 • pošaljite mi ponudu
MyFinansije

300 €

 • licenca za svaki naredni računar u lokalnoj mreži: 50€
 • licenca za svaki naredni računar sa udaljene lokacije: 100€
 • tehnička podrška na mesečnom nivou: 20€
 • tehnička podrška za 6 meseci: 100 €
 • tehnička podrška za 12 meseci: 180 €
 • tehnička podrška se obavezno plaća na mesečnom nivou u prvoj godini korišćenja programa, nakon toga korisnik bira dinamiku plaćanja
 • cenovnik tehničke podrške
 • pošaljite mi ponudu
MyProizvodnja

200 €

 • licenca za svaki naredni računar u lokalnoj mreži: 50€
 • licenca za svaki naredni računar sa udaljene lokacije: 100€
 • tehnička podrška na mesečnom nivou: 10€
 • tehnička podrška za 6 meseci: 50 €
 • tehnička podrška za 12 meseci: 90 €
 • tehnička podrška se obavezno plaća na mesečnom nivou u prvoj godini korišćenja programa, nakon toga korisnik bira dinamiku plaćanja
 • cenovnik tehničke podrške
 • pošaljite mi ponudu
MyFinansije za knjigovodtsvene agencije

700 €

MyBackup

20 €

 • licenca za svaki naredni računar u lokalnoj mreži: -
 • licenca za svaki naredni računar sa udaljene lokacije: -
 • tehnička podrška na mesečnom nivou: -
 • tehnička podrška za 6 meseci: -
 • tehnička podrška za 12 meseci: -
 • uz kupovinu dva i više programa cena : 1€
 • cenovnik tehničke podrške
 • pošaljite mi ponudu
OSTALE USLUGE

-

 • programiranje na zahtev: 20€ / sat
 • konsultacije: 10€ / sat
 • izlazak na teren/teritorija Novog Sada: 20€
 • izlazak na teren/van teritorije Novog Sada: 0.6€ / km
 • uvećanje hitnu (prioritetnu) intervenciju: 50%
 • uvećanje za rad van radnog vremena: 100%
 • * rad van radnog vremena mora biti unapred dogovoren
 • cenovnik tehničke podrške
 • pošaljite mi ponudu