MyFinansije - program za knjigovodtsvo

Program MyFinansije postoji u dve verzije: verzija koja je namenjena preduzećima koja računovodstvo vode interno i knjigovodstvenim agencijama.

MyFinansije za interno računovodstvo - raspoložive opcije:

Osnovni podaci ( kontni plan, vrste naloga za knjiženje, šeme knjiženja,artikli, grupe artikala, jedinice mere, usluge, komitenti, mesta, države, valute, poreske stope, sredsrva plaćanja, podaci o preduzeću, podaci o objektima)

Veleprodaja ( kalkulacije, povrat robe dobavljaču, izlazni računi, dati avansi)

Maloprodaja ( maloprodajne kalkulacije, povrati robe dobavljaču, ulazi robe iz VP, povrati robe u VP, nivelacije,specifikacije prodaje, dnevni promet)

Uvoz – Izvoz ( kalkulacije – uvoz, izlazni računi - izvoz, troškovi)

Druga knjiženja ( izvodi, kompenzacije, troškovi, dati avansi, avansni računi, knjižna pisma, mešoviti nalozi, početna stanja)

Pregledi ( nalozi za knjiženje, glavna knjiga, dnevnik knjiženja, zaključni list, izvod otvorenih stavki )

Izveštaji ( knjiga primljenih računa, knjiga izdatih računa, knjiga primljenih avansa, knjiga datih avansa, KEPU, KEPU – maloprodaja, poreska prijava PPPDV)

Program za knjigovodtsvo funkcioniše po sistemu server/klijent što znači da su svi podaci centralizovani na jedno mesto čime je pojednostavljen rad i postavljena osnova za efikasno izveštavanje i analizu.

Omogućen je pristup podacima sa udaljene lokacije.

Omogućeno je ograničavanje pristupa određenim delovima programa za unapred definisane grupe korisnika.

MyFinansije knjigovodstvene agencije:

Osnovni podaci ( kontni plan, vrste naloga za knjiženje, šeme knjiženja,artikli, grupe artikala, jedinice mere, usluge, komitenti, mesta, države, valute, poreske stope, sredsrva plaćanja, podaci o preduzeću, podaci o maloprodajnim objektima)

Veleprodaja ( kalkulacije, povrat robe dobavljaču, troškovi, povrat robe od kupca, avansni računi)

Maloprodaja ( maloprodajne kalkulacije, povrati robe dobavljaču, ulazi robe iz VP, povrati robe u VP, nivelacije,specifikacije prodaje, dnevni promet)

Uvoz – Izvoz ( kalkulacije – uvoz, izlazni računi - izvoz, troškovi)

Druga knjiženja ( izvodi, kompenzacije, troškovi, dati avansi, avansni računi, knjižna pisma, mešoviti nalozi, početna stanja, završna knjiženja)

Pregledi ( nalozi za knjiženje, glavna knjiga, dnevnik knjiženja, zaključni list, izvod otvorenih stavki )

Izveštaji ( knjiga primljenih računa, knjiga izdatih računa, knjiga primljenih avansa, knjiga datih avansa, KEPU, KEPU – maloprodaja, poreska prijava PPPDV, poreska prijava PPPDV u XML formatu, Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj)

Program za knjigovodtsvo funkcioniše po sistemu server/klijent što znači da su svi podaci centralizovani na jedno mesto čime je pojednostavljen rad i postavljena osnova za efikasno izveštavanje i analizu.

Omogućen je pristup podacima sa udaljene lokacije.

Omogućeno je ograničavanje pristupa određenim delovima programa za unapred definisane grupe korisnika.

GALERIJA